« Terug

Presentaties bijeenkomst 'In gesprek over werkdruk'

In de cao-hbo 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen binnen één jaar beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Wat is er nodig om effectief beleid te maken, implementeren en evalueren? Hoe verhouden praktijk en beleid zich tot elkaar? En welke rol pak je als MR hierin? Tijdens deze bijeenkomst deelden verschillende sprekers hun inzichten en werden kennis en ervaringen uitgewisseld tussen collega MR-leden van diverse hogescholen.

Presentaties

Hier vind je de presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gehouden:

 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jony van der Woude.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: