« Terug

Participatie verdient blijvende aandacht

De afgelopen periode hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het vlak van de Participatiewet, waaronder het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid. Dit heeft gevolgen voor de quotumregeling. Tijdens deze bijeenkomst praten wij je bij over de laatste stand van zaken. Het blijft belangrijk om vertrouwen terug te winnen van politiek en markt. Er zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd naar knelpunten. De focus blijft liggen op de mogelijkheden, want participatie verdient blijvende aandacht.

Programma

Bekijk hier het programma 'Participatie verdient blijvende aandacht'.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor iedereen binnen een hogeschool, die meer wil weten over de mogelijkheden van het in dienst nemen van medewerkers met een beperking.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. 

Kosten

Zestor biedt de bijeenkomst kosteloos aan.  

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erna Luijendijk

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: