« Terug

Kennisnetwerk Inclusieve arbeidsorganisatie

Op weg naar de 125.000

Tijdens dit kennisnetwerk gaan we in op de laatste stand van zaken rondom de Participatiewet. Wat betekent de werkagenda voor hogescholen? Wat kunnen hogescholen leren van de markt? Hoe kan interne samenwerking (beter) gestalte krijgen? Naast de inhoudelijke onderwerpen is er ruimte voor netwerken en kennisuitwisseling.

Inloop is vanaf 9:30 uur. Voor diegenen die dat aangeven bij aanmelding staat er rond 12.30 uur een broodje klaar.

Deze bijeenkomst is open voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp en werkzaam is bij een van de bij ons aangesloten hogescholen.

 


Het kennisnetwerk

Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op het thema ‘Inclusieve arbeidsorganisatie’ te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. Actuele ontwikkelingen staan centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk?
Neem dan contact op met Erna Luijendijk, luijendijk@zestor.nl.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: