« Terug

Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid: Blijvende inzetbaarheid in alle loopbaanfases

Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch HRM. In deze bijeenkomst wordt vanuit een positief psychologische benadering ingegaan op de mogelijkheden om mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd op een gezonde, aantrekkelijke en goede manier hun loopbaan te laten invullen. Hierbij wordt de kracht van senioriteit expliciet voor het voetlicht gebracht.


Het kennisnetwerk

Binnen veel hogescholen zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op dit thema te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. De uitwisseling van kennis en kunde over actuele gezondheidsthema’s staat centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met Erna Luijendijk via luijendijk@zestor.nl.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: