« Terug

Verzuim in het hbo

Inzicht in verzuimcijfers is een belangrijk middel bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Met verzuimcijfers kan beleid worden ontwikkeld, oorzaken worden opgespoord en gerichte verbeteringsacties worden ingezet. 

Sectorspecifieke registratietool

Om hogescholen 'op maat' te ondersteunen bij hun verzuimbeleid heeft Zestor een sectorspecifieke registratietool ontwikkeld. Het is een digitaal instrument dat wordt ingezet om verzuimcijfers te registreren en om de gemiddelde verzuimcijfers van de sector (benchmark) te vergelijken. Het biedt heldere en overzichtelijke rapportages. 

De registratietool (webapplicatie) werkt met een persoonlijke toegangscode, waardoor alleen de gegevens van de eigen hogeschool zichtbaar gemaakt worden voor de contactpersoon binnen de hogeschool. 

Verzuimcijfers hbo 2016

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2016 bedraagt 4,2 procent en vertoont hiermee een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor (2015: 4,0%).

In de Verzuimpaper hbo vind je een analyse van de verzuimcijfers over 2016.

 

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: