« Terug

Startende docenten in het hbo

De startperiode van een nieuwe docent wordt als een zware periode gezien. Startende docenten worden binnen hogescholen toegerust op hun docentschap door introductiecursussen en het volgen van verplichte didactische cursussen. Ondanks deze mogelijkheden ervaren docenten lang niet altijd de ondersteuning waaraan zij behoefte hebben en zijn ze niet altijd tevreden over de opvang, het takenpakket en de begeleiding.

Hogescholen weten nieuwe docenten niet goed aan zich te binden en/of bieden na verloop van tijd geen vast contract, waardoor deze docenten vertrekken. Dit gegeven is niet nieuw en niet alle betrokkenen zien dit als een probleem of voelen de urgentie om verbeteringen aan te brengen. Hoe komt dit? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen en behoeftes? 

Missie: Vliegende start

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de professionele ondersteuning van startende docenten. De vraag daarbij is: wat is er nodig en waarop zijn verbeteringen mogelijk? Zestor wil met 'Missie: Vliegende start' hogescholen ondersteunen om de werving, selectie en begeleiding van startende docenten te verbeteren met als doel nieuwe docenten een vliegende start te geven en goede docenten te behouden voor het onderwijs.

Professionaliseringsbehoeften startende docenten

In 2006 heeft het IVA Beleidsonderzoek en Advies een onderzoek uitgevoerd naar professionaliseringsbehoeften van nieuwe docenten in de sector. Dit project vond plaats in opdracht van Zestor en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Bekijk de resultaten van dit onderzoek in de publicatie Startende docenten

 

Handige links

Meer weten over dit onderwerp?

Gertrud Lemmens

Projectleider

070 - 312 21 76

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: