3.1 Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

Wat

Neemt de werkgever in 2014 een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en die direct voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil), nabestaandenuitkering (Anw), inkomensondersteuning Wet Wajong of bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ) kreeg? Dan heeft de werkgever bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 7.000 per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. Voor deze premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of er een tijdelijk of een vast contract is. En ook de omvang van de uitkering die de werknemer had voordat hij in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Voor wie

Werkgever

Looptijd regeling

Deze korting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar.  

Voorwaarden:

  • De werknemer die in dienst wordt genomen is 50 jaar of ouder.
  • De werknemer kreeg direct voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil), nabestaandenuitkering (Anw), inkomensondersteuning Wet Wajong of bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ).
  • Voor de Anw-gerechtigde gelden als extra eisen dat hij voor indiensttreding ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had. Dat laatste staat ook in de verklaring die de werkgever aanvraagt bij de SVB.
  • Gaat een werknemer die in dienst is meer uren werken, of krijgt deze een andere functie krijgt? Dan mag de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers niet worden toegepast.
  • Ook bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld het verlengen van een tijdelijk contract, is deze premiekorting niet van toepassing.

Premiekorting

De werkgever heeft bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 7.000 per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.

Subsidiemenu

U kunt hieronder op trefwoord zoeken, maar ook op de titel van de items. Door op het pijltje naast “zoeken op titel” te klikken, verschijnt het volledige subsidiemenu.


Share | PrintRSS