Subsidiewijzer arbeidsmarkt hbo

In de Subsidiewijzer arbeidsmarkt hbo zijn de meest gangbare arbeidsmarktbevorderende regelingen, subsidies en voorzieningen voor de sector op een overzichtelijke manier gebundeld. Deze regelingen, voorzieningen, kortingen en subsidies zijn gericht op de verbetering van de arbeidsinzet, op compensatie als deze inzet (tijdelijk) minder is en op het voorkomen dat werknemers uitvallen, in een arbeidsongeschiktheidsregeling komen en/of werkloos worden.

Voor hogescholen

De subsidiewijzer geeft inzicht in de bestaande arbeidsmarktbevorderende regelingen met een overwegend hbo-specifieke uitwerking. Met deze Subsidiewijzer komt Zestor tegemoet aan de behoefte van hogescholen om deze informatie op een overzichtelijk, handzame en vooral praktisch toepasbare wijze toegankelijk te maken.  Bij de totstandkoming van deze bundeling is samengewerkt met hrm- functionarissen van verschillende hogescholen.

Inhoud Subsidiewijzer

De informatie in deze subsidiewijzer is opgebouwd uit de volgende categorieën:

 1. Onderwijs- en hbo specifieke arbeidsbevorderende maatregelen en subsidies;
 2. UWV: regelingen, subsidies en voorzieningen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;
 3. Premiekortingen en – vrijstellingen en loonkostensubsidies van de Belastingdienst;
 4. ESF- en internationale subsidies.
  Binnen deze categorieën is een onderverdeling gemaakt in de verschillende regelingen, subsidies en voorzieningen.

Hierbinnen is elk item, op enkele uitzonderingen na, als volgt opgebouwd: 

 • Wat
  Hier wordt een korte inhoud van het item weergegeven. De oorspronkelijke tekst van de subsidiënt/aanbieder is aangepast en samengevat.
 • Voor wie
  Belanghebbenden (werkgever en werknemer) worden hier benoemd. Bij een aantal items wordt het aandeel voor elk van de belanghebbenden verder uitgewerkt. Bij een aantal andere items spreekt het voor zich wie gebruik kan maken van de regeling/subsidie/voorziening.
 • Looptijd regeling
  Hier wordt aangegeven tot wanneer de regeling loopt of wat de duur is van de regeling.  
 • Voorwaarden
  Hier worden de voorwaarden weergegeven voor het verkrijgen van de subsidie, regeling, en/of voorziening. Daar waar de set met voorwaarden te uitgebreid is, is een samenvatting gemaakt en wordt via een link verwezen naar het volledige pakket van voorwaarden.
 • Subsidie / voorziening
  Hier worden de voordelen en regelingen, uitgedrukt in geld en voorzieningen, of in materiële voordelen en diensten weergegeven.
 • Meer informatie
  Hier wordt verwezen naar de formele websites, en vaak ook direct naar de specifieke informatie over het item.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Gezien de complexiteit en diversiteit van de regelingen, waarbij bovendien sprake is van een snelle roulatie en een steeds veranderende wetgeving, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie compleet is. Zestor accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze Subsidiewijzer. Zestor kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze subsidiewijzer.

Bij (vrijwel) elke regeling treft de lezer een verwijzing (link) aan naar de website van de oorspronkelijke aanbieder, waar de meest actuele informatie is weergegeven. Voor vragen of meer informatie over de verschilende regelingen verwijzen wij u dan ook naar de aanbieder van de betreffende regeling.

De subsidiewijzer wordt elke 6 maanden volledig gecontroleerd op de actualiteit van de regelingen, voorzieningen, kortingen en subsidies. Wij doen natuurlijk al het nodige om verbeteringen aan te brengen indien ons eventuele vergissingen of nieuwe regelingen worden gemeld.

 

Subsidiemenu

U kunt hieronder op trefwoord zoeken, maar ook op de titel van de items. Door op het pijltje naast “zoeken op titel” te klikken, verschijnt het volledige subsidiemenu.


Share | PrintRSS