Subsidiewijzer arbeidsmarkt hbo

In de Subsidiewijzer arbeidsmarkt hbo zijn de meest gangbare arbeidsmarktbevorderende regelingen, subsidies en voorzieningen voor de sector op een overzichtelijke manier gebundeld. Deze regelingen, voorzieningen, kortingen en subsidies zijn gericht op de verbetering van de arbeidsinzet, op compensatie als deze inzet (tijdelijk) minder is en op het voorkomen dat werknemers uitvallen, in een arbeidsongeschiktheidsregeling komen en/of werkloos worden.

Inhoud Subsidiewijzer

De informatie in deze subsidiewijzer is opgebouwd uit de volgende categorieën en bijbehorende regelingen. Klik op een regeling voor meer informatie of zoek op trefwoord in het zoekkader rechts.

 1. Onderwijs- en hbo specifieke arbeidsbevorderende maatregelen en subsidies 
  -   Livvit
  -   Subsidieregeling Praktijkleren
  -   Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom
  -   Loyalis (verzuimpreventie op organisatieniveau en individuele 
       verzuimbegeleiding)

  -   Re-integratiedienstverlening (dreigend) werklozen

 2. Generieke regelingen 
  -   Mobiliteitsbonus in dienst nemen arbeidsgehandicapte
  -   Mobiliteitsbonus in dienst nemen 56+
  -   Premiekorting in dienst nemen jongere werkloze
  -   Scholingsvoucher 50-plusser
  -   Proefplaatsing
  -   Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
  -   Vergoeding voorzieningen bij ziekte of handicap
  -   Jonggehandicaptenkorting
  -   Loondispensatie Wajonger
  -   Jobcoach langdurig zieke of gehandicapte
  -   30% regeling (extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers)
  -   Vervroegd WIA aanvragen
  -   Ziektewetuitkering bijzondere doelgroepen (zwangeren, orgaandonatie,
      net bevallen)

  -   Uitkering bij adoptie en pleegzorg
  -   Regresrecht
  -   Premievrijstelling marginale arbeid
  -   Participatiewet regelingen

 3. Internationale subsidies 
  -   Erasmus+

Met de Subsidiewijzer komt Zestor tegemoet aan de behoefte van hogescholen om informatie over arbeidsmarktbevorderende regelingen op een overzichtelijke, handzame en vooral praktisch toepasbare wijze toegankelijk te maken. Bij de totstandkoming van deze bundeling is samengewerkt met hrm- functionarissen van verschillende hogescholen. 

---------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Gezien de complexiteit en diversiteit van de regelingen, waarbij bovendien sprake is van een snelle roulatie en een steeds veranderende wetgeving, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie compleet is. Zestor accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze Subsidiewijzer. Zestor kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze subsidiewijzer.

Bij (vrijwel) elke regeling treft de lezer een verwijzing (link) aan naar de website van de oorspronkelijke aanbieder, waar de meest actuele informatie is weergegeven. Voor vragen of meer informatie over de verschilende regelingen verwijzen wij u dan ook naar de aanbieder van de betreffende regeling.

De subsidiewijzer wordt elke 6 maanden volledig gecontroleerd op de actualiteit van de regelingen, voorzieningen, kortingen en subsidies. Wij doen natuurlijk al het nodige om verbeteringen aan te brengen indien ons eventuele vergissingen of nieuwe regelingen worden gemeld.

Subsidiemenu

U kunt hieronder op trefwoord zoeken, maar ook op de titel van de items. Door op het pijltje naast “zoeken op titel” te klikken, verschijnt het volledige subsidiemenu.


Share | PrintRSS