Publicaties

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor, en ook andere voor de hbo relevante publicaties. Hogescholen kunnen de publicaties die door Zestor zijn uitgegeven, ook gratis in hardcopy opvragen via info@zestor.nl.

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
In het Jaarprogramma staan de activiteiten van het fonds op hoofdlijnen beschreven.
28-01-2015
Deze wijzer is bedoeld is om hogescholen inzicht te geven in strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren. Gebaseerd op het rapport 'Werken aan professionele ruimte'.
19-12-2014
Hoe kan de professionele ruimte van docenten en docententeams geoptimaliseerd worden om kwaliteit van onderwijs te borgen? Welke lessen trekken we daaruit? Een onderzoek naar de procesgang van zes hogescholen.
19-12-2014
De monitor geeft de actuele stand van zaken en de te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt van hogescholen.
02-10-2014
Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de professionele ruimte van hbo docenten is de stimuleringsregeling ‘Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen’ ontwikkeld. De regeling maakt gebruik van inzichten uit de eerdere stimuleringsregeling 'Professionele ruimte', en biedt mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en het borgen van wat goed gaat.
01-09-2014
Resultaten van een onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs.
10-07-2014
Handreiking met praktische handvatten voor iedereen die aan de slag wil met personele uitwisseling tussen hbo en wo.
10-07-2014
10-07-2014
Engelse vertaling van het inspiratieboekje Vertrouwen in kwaliteit.
30-06-2014
Met dit boekje willen partijen hbo-docenten richting geven en inspireren om zelf actief en constructief bezig te gaan met de uitdaging om hun professionele ruimte te blijven ontwikkelen, bewaken en te benutten.
17-06-2014
Share | PrintRSS