Publicaties

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor, en ook andere voor de hbo relevante publicaties. Hogescholen kunnen de publicaties die door Zestor zijn uitgegeven, ook gratis in hardcopy opvragen via info@zestor.nl.

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
Het jaarprogramma geeft op hoofdlijnen inzage in de activiteiten van het fonds voor 2014.
04-04-2014
Resultaten van een onderzoek naar etnische diversiteit in docententeams in het hbo.
11-02-2014
De folder geeft inzicht in het werken bij hogescholen en in de loopbaanmogelijkheden binnen een hogeschool en is in eerste instantie bedoeld voor verspreiding onder promovendi en reeds gepromoveerden.
27-01-2014
Resultaten van een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor promovendi en (recent) gepromoveerden in het hbo.
15-01-2014
Deze handreiking biedt hogescholen achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en tips voor het aantrekken van gepromoveerde medewerkers.
15-01-2014
Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur.
08-01-2014
Deze handreiking kan hogescholen ondersteunen bij het creëren van arbeidsmogelijkheden voor Wajongeren.
11-10-2013
Ter ondersteuning van cao-partijen is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de effecten van de WW en de Bovenwettelijke WW in het hbo. In dit paper worden de uitkomsten van het onderzoek samengevat.
30-08-2013
Resultaten van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het gebruik, de bedrijfseconomische noodzaak en de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen in het hbo.
26-08-2013
Resultaten van een onderzoek naar het gebruik van de in de cao-hbo opgenomen regelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid.
26-08-2013
Share | PrintRSS