Publicaties

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor, en ook andere voor de hbo relevante publicaties. Hogescholen kunnen de publicaties die door Zestor zijn uitgegeven, ook gratis in hardcopy opvragen via info@zestor.nl.

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
De rapportage bevat een gedeeltelijke actualisatie van de arbeidsmarktmonitor hbo 2014 en bevat informatie over ontwikkelingen van het personeelsbestand, arbeidsmobiliteit, medewerkertevredenheid en loopbaan.
21-09-2015
Door middel van de stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’ faciliteren we de samenwerking tussen de leidinggevende en de P&O-adviseur, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een professionele leergemeenschap op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap.
15-06-2015
04-06-2015
Veertien hogescholen hebben in de periode van medio 2012 tot medio 2014 deelgenomen aan het onderzoek naar medewerkertevredenheid op hogescholen (TIM). De resultaten hiervan zijn gebundeld in deze benchmarkrapportage.
02-06-2015
In het Jaarprogramma staan de activiteiten van het fonds op hoofdlijnen beschreven.
28-01-2015
Deze wijzer is bedoeld is om hogescholen inzicht te geven in strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren. Gebaseerd op het rapport 'Werken aan professionele ruimte'.
19-12-2014
Hoe kan de professionele ruimte van docenten en docententeams geoptimaliseerd worden om kwaliteit van onderwijs te borgen? Welke lessen trekken we daaruit? Een onderzoek naar de procesgang van zes hogescholen.
19-12-2014
De monitor geeft de actuele stand van zaken en de te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt van hogescholen.
02-10-2014
Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de professionele ruimte van hbo docenten is de stimuleringsregeling ‘Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen’ ontwikkeld. De regeling maakt gebruik van inzichten uit de eerdere stimuleringsregeling 'Professionele ruimte', en biedt mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en het borgen van wat goed gaat.
01-09-2014
Resultaten van een onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs.
10-07-2014
Share | PrintRSS