Rondetafelconferenties

3e Rondetafelconferentie - 4 november 2011

Op 4 november 2011 vond de derde rondetafelconferentie plaats. Sociale partners spraken over de voortgang op hogescholen en of en zo ja welke aanvullende acties nodig zijn.

De organisatie van deze conferentie was in handen van de Vereniging Hogescholen. Voor meer informatie verwijzen wij u dan ook graag naar Anita Renzenbrink, beleidsadviseur Vereniging Hogescholen.


2e Rondetafelconferentie - 21 mei 2010

Op 21 mei 2010 vond er een tweede Rondetafelconferentie plaats over Professionele Ruimte met bestuurders en P&O-ers van hogescholen, bestuurders en kaderleden van de vakbonden en docenten. Gesproken is over de stand van zaken op hogescholen, een jaar nadat sociale partners in een Rondetafelconferentie de afspraak hadden gemaakt dat hogescholen met het onderwerp Professionele Ruimte aan de slag zouden gaan.

Inleidingen:


1ste Rondetafelconferentie - 20 mei 2009

Op 20 mei 2009 hebben sociale partners in het hbo een rondetafelconferentie georganiseerd over het onderwerp professionele ruimte. Directe aanleiding voor deze conferentie is het convenant Leerkracht. Het convenant bepaalt in de paragraaf over de ‘sterkere positie van de leraar’ dat voor het hbo afspraken zullen worden gemaakt over de professionele ruimte die aansluiten bij de situatie op universiteiten.

Bestuurders van hogescholen, vertegenwoordigers van vakorganisaties, directeuren HRM en docenten hebben in een open gesprek met elkaar van gedachten gewisseld over de vraag wat in de hbo-sector moet worden verstaan onder professionele ruimte, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om medewerkers de gelegenheid te bieden om die ruimte zo optimaal mogelijk te benutten en welke veranderingen daarvoor noodzakelijk zijn.

Besloten is een open dialoog te starten over het onderwerp professionele ruimte waarbij onder andere wordt bezien hoe de ideale match kan worden verkregen tussen de doelen en ambities van de docent vanuit zijn/haar professie en die van de onderwijsorganisatie.

Inleidingen:

• Professionele Ruimte, inleiding door José Mens 
 Professioneel statuut in het hbo, inleiding door Wouter van de Schaaf 

Share | PrintRSS