Professionele ruimte

Hoe kan de betrokkenheid van docenten worden vergroot bij besluiten die raken aan de professionele ruimte in het onderwijs? Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie en inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van de professionele ruimte in het hbo.

Bibliotheek Professionele Ruimte

Op deze pagina vindt u artikelen en rapporten die openbaar zijn en die kunnen helpen bij de invulling van professionele ruimte in het hbo. Hogescholen kunnen zelf ook informatie voor de site aanleveren, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van elkaars bronnen.

lees verder

Praktijkvoorbeelden hogescholen

Op verschillende hogescholen zijn al initiatieven genomen om met docenten het debat te voeren over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de ruimte voor de professional. Op deze pagina verschijnen inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk van de hogeschool.

lees verder

Lerende netwerken

Eén van de activiteiten om te komen tot verdere intensivering van de professionele ruimte op de hogescholen, is het verdiepen van thema’s in lerende netwerken. Momenteel zijn er geen lerende netwerken actief. Ervaringen met eerdere lerende netwerken en professionele ruimte kunt u lezen op onze site.

lees verder
Share | PrintRSS