Investors in people

In de periode oktober 2002 - juli 2004 heeft het project Investors in People (IiP) in het hbo plaatsgevonden. Het initiatief tot het project is genomen door de sociale partners in het hbo. Zij wilden nagaan of en onder welke condities IiP binnen het hbo breed toepasbaar zou kunnen zijn.

IiP-initiatiefnemers bij hogescholen


Gedurende de loop van het project hebben zo’n dertig (onderdelen van) hogescholen geëxperimenteerd met de IiP-aanpak. Een flink aantal doet dat nog steeds: enkele hebben het certificaat ‘Investor in People’ al verworven en anderen zijn als ‘gecommitteerde’ hard op weg daar naartoe.

Formeel gecertificeerd ‘Investor in People’ zijn (ultimo 2005):

 • Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht
 • Instituut Theo Thijssen, Hogeschool Utrecht
 • Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht
 • Hanzeconnect, Hanzehogeschool Groningen
 • SPH, Hogeschool van Arnhem en van Nijmegen
 • VDO, Hogeschool van Arnhem en van Nijmegen
 • NDO, Hogeschool van Arnhem en van Nijmegen

Formeel gecommitteerde ‘Investor in People’ zijn (ultimo 2005):

 • Opleidingskunde, Hogeschool van Arnhem en van Nijmegen
 • Facultaire Organisatie FEO, Hogeschool Utrecht
 • Health & Welfare, Hogeschool Zeeland
 • Consultancy, Hogeschool Zeeland
 • Academie voor Management en Bestuur, Avans Hogeschool

Publicaties en instrumenten


In diverse stadia van het IiP-project is er informatiemateriaal ontwikkeld dat in een hogeschool kan worden ingezet, en is gewerkt met een aantal praktische instrumenten rond het managen en uitvoeren van een IiP-project. Deze publicaties en instrumenten vindt u hieronder. Daarbij moet u wel bedenken dat het materiaal gebaseerd is op de IiP Standaard 2000. Per 2005 is een nieuwe Standaard ingevoerd, maar de kern blijft hetzelfde.

 • In de brochure Van kennismaking tot erkenning wordt het hele IiP-proces beschreven, zoals dat op hogescholen kan worden vormgegeven. De beschrijving is gebaseerd op de kennis en ervaring uit het project en kan gebruikt worden door iedereen binnen het hoger onderwijs die geïnteresseerd is in IiP en het werken met de Standaard binnen hogescholen.
 • De brochure Professionele ontwikkeling en IiP beschrijft hoe integraal personeelsbeleid en Investors in People (IiP) met elkaar samenhangen. De verbindingen worden geïllustreerd aan de hand van vijf thema’s die belangrijk zijn voor het hb prestaties van studenten; werving en behouden van hoogwaardig personeel; kwaliteitsborging; organisatieontwikkeling en -verandering en professionalisering. Door de verbinding aan te geven tussen integraal personeelsbeleid, IiP en deze thema’s, kan de onderlinge samenhang verder worden versterkt. Deze handreiking is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers van een hogeschool of faculteit, e.d.
 • De brochure De IiP Standaard is een handreiking aan alle medewerkers van hbo-instellingen of onderdelen daarvan die zelf met Investors in People aan de slag willen gaan. Aangegeven wordt wat IiP is, waaruit de IiP-Standaard bestaat en op welke wijze de instelling of faculteit toe kan werken naar IiP-erkenning. Tot slot wordt beschreven hoe deze aanpak verbonden is met de manier waarop nu al wordt gewerkt en hoe diverse beleidsplannen, afspraken en verplichtingen van organisatie in verband met elkaar gebracht kunnen worden.
 • De brochure Veel gestelde vragen geeft informatie over het hoe, wat en waarom van Investors in People.
 • Het softwareprogramma IiP Verkenner van iiP)(Pro is ingezet voor ondersteuning bij de uitvoering van een nulmeting en het maken van een rapport hiervan, of als men een eerste indruk wil krijgen, waar de hogeschool staat ten opzichte van de IiP-Standaard. Ervaring met dit instrument hebben: Hogeschool Zeeland, Hanzeconnect van de Hanzehogeschool, SPH van de HAN, en Instituut Theo Thijssen en Instituut Archimedes van de Hogeschool van Utrecht.
 • Het softwareprogramma IiP Project van iiP)(Pro is door Instituut Theo Thijssen en Instituut Archimedes gebruikt voor ondersteuning bij het maken van een activiteitenplan als uitvloeisel van een IiP nulmeting, en voor het goed kunnen managen, beheren en documenteren van de uitvoering ervan.

Verbinding met relevante beleidsthema’s


In de loop van het project is samen met de IiP-initiatiefnemers een aantal vraagstukken en kwesties aangepakt en uitgediept. Dat heeft geleid tot  publicaties over, en instrumenten rond de relatie tussen IiP en werving en selectie, accreditatie/EFQM/INK, management en leiderschap.

Share | PrintRSS