Beoordelen en belonen

Cao-partijen hebben begin november 2005 Zestor verzocht een extra stimulans te geven aan de invoering van een beoordelingssysteem binnen het hbo.  Alhoewel hogescholen al druk bezig zijn met de invoering van een nieuw systeem van beoordelen, vonden partijen het toch wenselijk dat er nog vóór 1 januari 2006 extra aandacht aan dit onderwerp werd gegeven. Concreet hebben cao-partijen verzocht om ten behoeve van de ondersteuning aan hogescholen het volgende uit te werken:

  • het opstellen van een handreiking (check-list) bij de invoering van een beoordelingssysteem.
  • het organiseren van een workshop die gericht is op de invoering van een beoordelingssystematiek

Handreiking Handen en voeten aan beoordelen


In december 2005 is de brochure 'Handen en voeten aan beoordelen' uitgebracht. De brochure biedt een handreiking die ingaat op de diverse aspecten waar een hogeschool bij de invoering van een beoordelingssystematiek mee te maken krijgt. Deze handreiking kan worden gebruikt door de afdelingen P&O en leidinggevenden. Maar kan ook gebruikt worden ten behoeve van het overleg met de MR, het lokale overleg met de vakbonden en ter informatie aan de medewerkers.
Downloaden (pfd-bestand, 260 kB)

Workshops Beoordelen


In de maand december 2005 zijn er twee workshops rond het thema Beoordelen gehouden. Tijdens de workshops is onder meer ingegaan op de wijze waarop de medewerkers binnen de hogescholen kunnen worden beoordeeld. Een belangrijk thema is in dat verband; welke afspraken kunnen er worden gemaakt en waarover wordt er tussen leidinggevende en de medewerker afspraken gemaakt?

Share | PrintRSS