Over ons

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo:

Met het fonds bevorderen en ondersteunen cao-partijen vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Activiteiten die erop gericht zijn hogescholen in de sector optimaal te laten functioneren.

Het fonds stimuleert beleidsvorming en -maatregelen rond de mobiliteit en employabiliteit van hogeschoolmedewerkers. Het draagt subsidies, onderzoeken en instrumenten aan, waarmee hogescholen hun arbeidsmarkt- en personeelsbeleid adequaat kunnen afstemmen op de eisen van deze tijd.

In Zestor zijn de gezamenlijke partners van het cao-overleg hbo vertegenwoordigd: acht leden namens en vanuit de cao-partijen vormen het bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau, dat uitvoering geeft aan uiteenlopende projecten en activiteiten op drie kerngebieden:

  1. Ondersteunen van het cao-proces
    Het proactief verzamelen voor het cao-overleg en de sector (hogescholen) van relevante informatie en het verrichten en initiëren van onderzoek.
  2. Ondersteunen van de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao
    Deze activiteiten zijn gericht op het overdragen van kennis en ervaring binnen en aan de sector. Proefprojecten (pilots) worden opgezet om ervaring met onderwerpen op te doen en om kennis over te dragen.
  3. Faciliteren van hogescholen en gezamenlijk opereren
    Door gezamenlijk handelen kunnen hogescholen en medewerkers grotere voordelen behalen dan per individuele hogeschool het geval is. Het gaat hierbij om regelmatig terugkerende of permanente activiteiten.

Naast de direct aan de cao gekoppelde activiteiten, hebben de sociale partners vastgesteld dat het fonds ten behoeve van de sector ook een eigenstandige functie heeft in onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en de ontwikkelingen op lange termijn op de arbeidsmarkt in het algemeen en de arbeidsmarkt in het hbo in het bijzonder.

Bestuur Zestor 

Namens werkgevers
(benoemd door de Vereniging Hogescholen):

Namens werknemersorganisaties:

Drs. J.W. (Jan-Willem) Meinsma (voorzitter Zestor) 
lid CvB Windesheim

J. (José) Muijres, 
bestuurder AOb


 

A.M. (Agnita) Mur,
lid CvB Hogeschool Leiden

ir. A.W. (Adri) Verburg (penningmeester Zestor),
bestuurder UnieNFTO/CMHF

Dr. J.H. (Han) de Ruiter,
lid CvB Hanzehogeschool Groningen          

H. (Helen) van den Berg,
bestuurder CNV Onderwijs

Drs. J.D. (Jacob) Schaap,
voorzitter CvB Gereformeerde Hogeschool

R.C. (Rob) van Baalen,

bestuurder ABVAKABO

Drs. J.C (Jeannette) de Vries (secretaris Zestor)


Het Zestorteam:Afsanna Azadkhan

secretaresse

( 070-3122177Ali Müjde

projectadviseur

( 070-3122180

Betsy Houwer

projectmedewerker

( 070-3122105

Farida Aarbiou

communicatiemedewerker 

( 070-3122173

Femke Heintzbergen-Willems
projectadviseur 
(ma, di en do)

( 070-3122636


Gertrud Lemmens
projectadviseur Professionele Ruimte
(ma en woe) 

( 070-3122176

Henk-Jan Jansen
senior beleidsadviseur

( 070-3122160

Jurre Valk
projectadviseur Professionalisering
(woe en do)

( 070-3122157

René Haasnoot
senior beleidsadviseur 
(di en wo)

( 070-3122128

Share | PrintRSS