Over ons

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo:

Met het fonds bevorderen en ondersteunen cao-partijen vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Activiteiten die erop gericht zijn hogescholen in de sector optimaal te laten functioneren.

Het fonds stimuleert beleidsvorming en -maatregelen rond de mobiliteit en employabiliteit van hogeschoolmedewerkers. Het draagt subsidies, onderzoeken en instrumenten aan, waarmee hogescholen hun arbeidsmarkt- en personeelsbeleid adequaat kunnen afstemmen op de eisen van deze tijd.

In Zestor zijn de gezamenlijke partners van het cao-overleg hbo vertegenwoordigd: acht leden namens en vanuit de cao-partijen vormen het bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau, dat uitvoering geeft aan uiteenlopende projecten en activiteiten op drie kerngebieden:

 1. Ondersteunen van het cao-proces
  Het proactief verzamelen voor het cao-overleg en de sector (hogescholen) van relevante informatie en het verrichten en initiëren van onderzoek.
 2. Ondersteunen van de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao
  Deze activiteiten zijn gericht op het overdragen van kennis en ervaring binnen en aan de sector. Proefprojecten (pilots) worden opgezet om ervaring met onderwerpen op te doen en om kennis over te dragen.
 3. Faciliteren van hogescholen en gezamenlijk opereren
  Door gezamenlijk handelen kunnen hogescholen en medewerkers grotere voordelen behalen dan per individuele hogeschool het geval is. Het gaat hierbij om regelmatig terugkerende of permanente activiteiten.

Naast de direct aan de cao gekoppelde activiteiten, hebben de sociale partners vastgesteld dat het fonds ten behoeve van de sector ook een eigenstandige functie heeft in onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en de ontwikkelingen op lange termijn op de arbeidsmarkt in het algemeen en de arbeidsmarkt in het hbo in het bijzonder.

Bestuur Zestor 

Namens werkgevers (benoemd door de Vereniging Hogescholen):

 • Drs. J.W. (Jan-Willem) Meinsma (voorzitter Zestor) 
  lid CvB Windesheim
 • A.M. (Agnita) Mur
  lid CvB Hogeschool Leiden
 • Dr. J.H. (Han) de Ruiter
  lid CvB Hanzehogeschool Groningen 
 • Drs. J.D. (Jacob) Schaap
  voorzitter CvB Viaa

Namens werknemersorganisaties:

 • D.D. (Douwe Dirk) van der Zweep
  bestuurder AOb

 • ir. A.W. (Adri) Verburg (penningmeester Zestor)
  bestuurder UnieNFTO/CMHF
 • H. (Helen) van den Berg
  bestuurder CNV Onderwijs
 • R.C. (Rob) van Baalen
  bestuurder ABVAKABO


Het Zestorteam:


 • Afsanna Azadkhan                    ( 070-3122177


  secretaresse
 • Brigitta van Dalen                     070-3122621
  projectadviseur (ma, di, do, vr)

 • Betsy Houwer
                          070-3122105
  projectmedewerker

 • Henk-Jan Jansen                      ( 070-3122160
  beleidsadviseur (ma, di, do, vr)
 • Gertrud Lemmens                    070-3122176
  projectleider (ma t/m vr)

 • Erna Luijendijk                         070-3122636
  projectadviseur (ma t/m do)

 • Ali Müjde
                                 070-3122180
  projectadviseur (ma, di, do, vr)

  • Elvira Visser                            ( 070-3122613
   projectadviseur (do)
  Share | PrintRSS