Nieuws

Artikel 1 tot 7 van 14

1

2

Volgende >

Stimuleringsregelingen verlengd

Hogescholen kunnen langer gebruik maken van de twee stimuleringsregelingen van Zestor. Het gaat om de volgende regelingen: Stimuleringsregeling Professionalisering Deze stimuleringsregeling is opgesteld om hogescholen te...

Lees verder

Werken in het hbo: een geruststellende of gemankeerde toekomst?

In dit essay, ter begeleiding van de arbeidsmarktmonitor 2014, confronteert de heer Cok Vrooman de thema’s uit de strategische discussie van de Vereniging Hogescholen met het beeld van de arbeidsmarkt van en voor het hbo in de...

Lees verder

Nieuw - Arbeidsmarktmonitor 2014

De nieuwe arbeidsmarktmonitor is uit. Lees meer over de actuele stand van zaken en de te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt van hogescholen.

Lees verder

Nieuwe stimuleringsregelingen Professionalisering

In het kader van de afspraken over professionalering zijn twee nieuwe stimuleringsregelingen gelanceerd en gaan twee andere regelingen binnenkort van start.

Lees verder

Inspiratieboekje Vertrouwen in kwaliteit

Met dit boekje willen partijen hbo-docenten richting geven en inspireren om zelf actief en constructief bezig te gaan met de uitdaging om hun professionele ruimte te blijven ontwikkelen, bewaken en te benutten.

Lees verder

Nieuwe stimuleringsregeling Ruim baan voor participatie

Deze nieuwe stimuleringsregeling voorziet in een subsidiebedrag van 5.000 euro. Dit ontvangt een hogeschool als tegemoetkoming in de kosten voor het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees verder

Gepromoveerden in het hbo

Ter ondersteuning van hogescholen bij het aantrekken van gepromoveerde medewerkers is een handreiking ‘Gepromoveerde docenten in het hbo’ en een folder ‘Gepromoveerd talent?’ ontwikkeld.

Lees verder

Artikel 1 tot 7 van 14

1

2

Volgende >

Share | PrintRSS