Bibliotheek Professionele ruimte

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties, (proces)plannen en andere documentatie in het kader van de professionele ruimte.

Heeft u documentatie die ook relevant is voor dit thema, en die nog niet is opgenomen in dit overzicht? Stuurt u dit dan aub aan info@zestor.nl (graag onder vermelding van Bibliotheek Professionele Ruimte).

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
11-09-2007
Artikel van Adriaan Bekman
03-02-2010
Het actieplan Leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders kan worden verbeterd, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Uitgave van OCW.
22-05-2011
30-09-2009
30-08-2010
In een onderzoek van B&A is gekeken hoe leraren in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO) bureaucratie en hun eigen professionaliteit beleven. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met deskundigen uit het veld en een veldonderzoek. Uitgave van OCW.
03-07-2012
Beleidsreactie op het advies van de Commissie Leraren. Uitgebracht door OCW.
31-10-2007
De benchmark TIM is een meting van de medewerkertevredenheid door Integron op dertien hogescholen. De metingen vonden plaats tussen half 2011 en half 2012, en laten zien over welke punten medewerkers van hogescholen tevreden en minder tevreden zijn.
21-02-2013
Over de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties. Rede uitgesproken door Prof.dr. Edith Hooge.
07-11-2013
Een brochure die een overzicht geeft van de belangrijkste maatregelen uit het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’, uitgebracht door OCW.
31-10-2007
Share | PrintRSS