Bibliotheek Professionele ruimte

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties, (proces)plannen en andere documentatie in het kader van de professionele ruimte.

Heeft u documentatie die ook relevant is voor dit thema, en die nog niet is opgenomen in dit overzicht? Stuurt u dit dan aub aan info@zestor.nl (graag onder vermelding van Bibliotheek Professionele Ruimte).

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
Door middel van de stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’ faciliteren we de samenwerking tussen de leidinggevende en de P&O-adviseur, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een professionele leergemeenschap op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap.
15-06-2015
Deze wijzer is bedoeld is om hogescholen inzicht te geven in strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren. Gebaseerd op het rapport 'Werken aan professionele ruimte'.
19-12-2014
Hoe kan de professionele ruimte van docenten en docententeams geoptimaliseerd worden om kwaliteit van onderwijs te borgen? Welke lessen trekken we daaruit? Een onderzoek naar de procesgang van zes hogescholen.
19-12-2014
Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de professionele ruimte van hbo docenten is de stimuleringsregeling ‘Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen’ ontwikkeld. De regeling maakt gebruik van inzichten uit de eerdere stimuleringsregeling 'Professionele ruimte', en biedt mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en het borgen van wat goed gaat.
01-09-2014
Engelse vertaling van het inspiratieboekje Vertrouwen in kwaliteit.
30-06-2014
Met dit boekje willen partijen hbo-docenten richting geven en inspireren om zelf actief en constructief bezig te gaan met de uitdaging om hun professionele ruimte te blijven ontwikkelen, bewaken en te benutten.
17-06-2014
Met deze stimuleringsregeling ondersteunen de sociale partners in het hbo hogescholen bij het ontwikkelen van instrumenten en voorlichtingsprogramma’s voor medewerkers ten behoeve van hun professionalisering.
01-06-2014
De stimuleringsregeling Leiderschapsontwikkeling is ontwikkeld om het leiderschap in het hbo actief te stimuleren en te ondersteunen. Het biedt zowel kleine als grote hogescholen de mogelijkheid om in samenwerking de ontwikkeling van het leiderschap te versterken.
01-06-2014
01-06-2014
Resultaten van een praktijkonderzoek van LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit naar de professionalisering van, door en met leraren.
07-11-2013
Share | PrintRSS