Bibliotheek Professionele ruimte

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties, (proces)plannen en andere documentatie in het kader van de professionele ruimte.

Heeft u documentatie die ook relevant is voor dit thema, en die nog niet is opgenomen in dit overzicht? Stuurt u dit dan aub aan info@zestor.nl (graag onder vermelding van Bibliotheek Professionele Ruimte).

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
30-09-2009
30-09-2009
23-05-2009
Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo. Eindrapportage opgesteld door ResearchNed in opdracht van het Ministerie van OCW.
31-12-2008
In het convenant Leerkracht hebben de minister van Onderwijs, werkgevers en vakbonden in het hbo afspraken gemaakt over de versterking van de positie van de docent.
16-11-2008
Uitgave van OCW wat in figuren en tabellen een overzicht geeft van de stand van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland.
31-10-2008
Rapport van de HBO-raad waarin de ambities van hogescholen zijn vastgelegd.
31-07-2008
Beleidsreactie op het advies van de Commissie Leraren. Uitgebracht door OCW.
31-10-2007
Een brochure die een overzicht geeft van de belangrijkste maatregelen uit het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’, uitgebracht door OCW.
31-10-2007
11-09-2007
Share | PrintRSS