Bibliotheek Professionele ruimte

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties, (proces)plannen en andere documentatie in het kader van de professionele ruimte.

Heeft u documentatie die ook relevant is voor dit thema, en die nog niet is opgenomen in dit overzicht? Stuurt u dit dan aub aan info@zestor.nl (graag onder vermelding van Bibliotheek Professionele Ruimte).

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
Krantartikel in de Sensor van de HAN.
28-06-2011
22-05-2011
Het actieplan Leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders kan worden verbeterd, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Uitgave van OCW.
22-05-2011
21-03-2011
20-03-2011
21-02-2011
Gespreksnotitie ten behoeve van hogescholen, namens sociale partners opgesteld door Henk Mulders.
08-02-2011
04-02-2011
De professionele professional. De andere kant van het debat over de ruimte voor professionals. Arre Zuurmond en Jorrit de Jong. Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en uitgegeven ter gelegenheid van het congres ‘Trends in Troubleshooting’ op 4 november 2010.
03-11-2010
31-10-2010
Share | PrintRSS