Bibliotheek Professionele ruimte

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties, (proces)plannen en andere documentatie in het kader van de professionele ruimte.

Heeft u documentatie die ook relevant is voor dit thema, en die nog niet is opgenomen in dit overzicht? Stuurt u dit dan aub aan info@zestor.nl (graag onder vermelding van Bibliotheek Professionele Ruimte).

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
(new)27-11-2014
Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de professionele ruimte van hbo docenten is de stimuleringsregeling ‘Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen’ ontwikkeld. De regeling maakt gebruik van inzichten uit de eerdere stimuleringsregeling 'Professionele ruimte', en biedt mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en het borgen van wat goed gaat.
28-07-2014
Engelse vertaling van het inspiratieboekje Vertrouwen in kwaliteit.
30-06-2014
Met dit boekje willen partijen hbo-docenten richting geven en inspireren om zelf actief en constructief bezig te gaan met de uitdaging om hun professionele ruimte te blijven ontwikkelen, bewaken en te benutten.
17-06-2014
De stimuleringsregeling Leiderschapsontwikkeling is ontwikkeld om het leiderschap in het hbo actief te stimuleren en te ondersteunen. Het biedt zowel kleine als grote hogescholen de mogelijkheid om in samenwerking de ontwikkeling van het leiderschap te versterken.
27-05-2014
Met deze stimuleringsregeling ondersteunen de sociale partners in het hbo hogescholen bij het ontwikkelen van instrumenten en voorlichtingsprogramma’s voor medewerkers ten behoeve van hun professionalisering.
22-05-2014
Resultaten van een praktijkonderzoek van LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit naar de professionalisering van, door en met leraren.
07-11-2013
Over de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties. Rede uitgesproken door Prof.dr. Edith Hooge.
07-11-2013
Deze handreiking is op verzoek van cao-partijen ontwikkeld, ter ondersteuning van hogescholen bij het opstellen van een professionaliseringsplan
09-07-2013
De benchmark TIM is een meting van de medewerkertevredenheid door Integron op dertien hogescholen. De metingen vonden plaats tussen half 2011 en half 2012, en laten zien over welke punten medewerkers van hogescholen tevreden en minder tevreden zijn.
21-02-2013
Share | PrintRSS