Bibliotheek Professionele ruimte

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties, (proces)plannen en andere documentatie in het kader van de professionele ruimte.

Heeft u documentatie die ook relevant is voor dit thema, en die nog niet is opgenomen in dit overzicht? Stuurt u dit dan aub aan info@zestor.nl (graag onder vermelding van Bibliotheek Professionele Ruimte).

Filteropties
Titel publicatie
Aanmaakdatum
Resultaten van een praktijkonderzoek van LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit naar de professionalisering van, door en met leraren.
07-11-2013
Over de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties. Rede uitgesproken door Prof.dr. Edith Hooge.
07-11-2013
Deze handreiking is op verzoek van cao-partijen ontwikkeld, ter ondersteuning van hogescholen bij het opstellen van een professionaliseringsplan
09-07-2013
De benchmark TIM is een meting van de medewerkertevredenheid door Integron op dertien hogescholen. De metingen vonden plaats tussen half 2011 en half 2012, en laten zien over welke punten medewerkers van hogescholen tevreden en minder tevreden zijn.
21-02-2013
Prof. dr. Marc Vermeulen, drs. Rob Vink en drs. Beatriz Roman van het IVA beogen met dit essay een impuls te geven aan het debat over de professionele ruimte. Het debat zal volgens hen moeten gaan over grenzen die gesteld worden aan professionele ruimte, over de vraag wat een passende ruimte is, hoe actoren met elkaar in dialoog kunnen en wat dit vraagt van de betrokken actoren. Een terugkerend begrip hierbij is vertrouwen. Het essay is in opdracht van Zestor geschreven voor de Dag van de Professionele ruimte van 27 november 2012.
06-12-2012
In een onderzoek van B&A is gekeken hoe leraren in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO) bureaucratie en hun eigen professionaliteit beleven. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met deskundigen uit het veld en een veldonderzoek. Uitgave van OCW.
03-07-2012
Gespreid leiderschap zorgt ervoor dat leraren beter hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen. Talentontwikkeling van leraren draagt meer bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs dan het voortdurend sturen en afrekenen op prestatieafspraken. Dat stelt prof. dr. Joseph Kessels, hoogleraar Opleidingskundig leiderschap aan de Open Universiteit, in zijn oratie op 30 maart 2012.
29-03-2012
Deze evaluatie geeft een beschrijving van de inrichting van de pilot en van het procesmatige verloop ervan.
07-03-2012
Deze handreiking biedt hogescholen en docenten ondersteuning bij het opzetten van lerende netwerken.
07-03-2012
'Professionalisme versus managerialisme' is een dissertatie van Jorik Huizinga. Het is een onderzoek naar de relatie tussen professionele ruimte en commitment van pabo-docenten.
16-12-2011
Share | PrintRSS