Nieuw licht op de zaak – 3 november 2009

Nieuw licht op de zaak – 3 november 2009

Terwijl zich buiten donkere wolken samenpakken, verspreiden drie gigantische kroonluchters een sfeervol licht in Grand Café Mammoni te Utrecht. Een toepasselijke omgeving voor de aftrap van de bijeenkomst ‘Nieuw licht op de zaak’, waarin de deelnemers de discussie aangaan over nieuwe ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt in het hbo.  

Investeren in mensen

Aan sombere voorspellingen heeft Adri Verburg, bestuurder van Zestor, geen boodschap. Hij ziet de economische teruggang liever als een uitdaging. ‘We moeten rekening houden met bezuinigingen in het onderwijs vanaf 2011. En we krijgen te maken met vergrijzing. Maak nú gebruik van die crisis. Dit is hét moment om mensen binnen te halen in het hbo. En nog belangrijker: investeer in de mensen die je in huis hebt. ‘Kwaliteit als opdracht’ is niet voor niets één van onze speerpunten. Neem je zorgplicht serieus: geef medewerkers goede scholing en zorg dat ze plezier in hun werk hebben en houden. Dan werken ze met plezier langer door.’

Geen zenuwen

Na de bemoedigende woorden van Verburg, probeert dagvoorzitter Judith de Bruijn het vuur wat op te stoken: ‘Wie is er bang voor personeelstekorten?’ Slechts een handjevol vingers gaat de lucht in. Een van de aanwezigen verwacht dat het moeilijker zal worden om technici te werven, omdat de concurrentie vanuit de industriële sector toeneemt. Een ander geeft aan zich nu al voor te bereiden op tekorten in 2013 door een professionaliseringsslag te maken in het huidige personeelsbeleid. Wat de toekomst ook brengen gaat, de meeste hogescholen worden er niet zenuwachtig van.

Inspelen op ontwikkelingen

Het woord is aan Jaap de Koning, directeur van SEOR. Hij bracht de kansen en bedreigingen voor het hbo in kaart met als uiteindelijk doel: verbetering van de onderwijskwaliteit in het hbo. Als bedreigingen noemt hij de ‘doorgeslagen’ flexibele arbeid, privatisering in het onderwijs en de vergrijzing. Kansen ziet hij in post-initieel onderwijs en scholing (life long learning), behoud van oudere werknemers en werving van nieuwe doelgroepen, zoals allochtonen. Zijn conclusie: ‘Ik verwacht knelpunten in de personeelsvoorziening. Speel daar nu al op in. Post-initieel onderwijs is een groeimarkt, laat die niet liggen!’

De verdieping: toekomst van het hbo

Tijd om zelf een licht op te steken tijdens de workshops. Aanwezigen die dieper willen ingaan op de toekomst van het hbo, verzamelen zich onder de hanenbalken van een schaars verlichte zolder. Jaap de Koning en Kees Zandvliet (senior onderzoeker bij SEOR) leiden de discussie. De centrale vraag is of de ambities van het hbo te realiseren zijn in een krapper wordende arbeidsmarkt met een grotere uitstroom van kennis en ervaring. Discussiepunten die aan de orde komen: welke rol kan internationalisering spelen, hoe hou je senioren inzetbaar en hoe ga je de concurrentie met universiteiten aan op het gebied van (praktijkgericht)onderzoek? Gedeelde zorg: hoe kunnen allochtonen warm gemaakt worden voor een baan in het hbo?

Hogeschool en bedrijf

In de workshop ‘Hogeschool en bedrijf’ zetten Erwin van Rooijen en Jan Willem Vos, beiden senior consultants bij B&A, deelnemers in groepjes bij elkaar om te brainstormen. Centrale vraag is hoe de uitwisseling van kennis en personeel tussen hogeschool en bedrijfsleven kan bijdragen aan het ambitieniveau van het hbo. Een aantal ideeën die naar voren komen zijn de co-creatie waarbij een gezamenlijke methodiek wordt ontwikkeld voor incompany onderwijs, ‘good practices’ door gastdocenten uit het bedrijfsleven én de professionalisering van docentstages om kennis op het vakgebied bij te houden. Uit de workshop blijkt dat er veel behoefte is aan succesvolle ervaringen van andere hogescholen.

Werkenbijhogescholen.nl

Ronald van Schaik, creatief directeur bij Rhinofly, zwengelt de discussie aan over het doel van de site werkenbijhogescholen.nl. De deelnemers krijgen drie opties voorgelegd: moet de site een functie krijgen als vacaturebank, carrièreplatform of employersbrandsite? Uit de reacties blijkt dat er behoefte is aan profilering van het werken bij hogescholen in het algemeen. Een deelnemer oppert om ‘een virtuele rondleiding’ in een hogeschool te geven om zo vooroordelen weg te nemen. Een ander geeft aan dat er beter gekeken moet worden naar de sitebezoeker van werkenbijhogescholen.nl. ‘Een vacaturebank is passé, je moet je verplaatsen in de belevingswereld van je doelgroep.’

Arbeidsmarktmonitor

Anita van Velzen, senior onderzoeker bij Research voor Beleid, bespreekt de Arbeidsmarktmonitor. Samen met de groep gaat ze verder in op de aangedragen oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt. Zo zijn er creatieve oplossingen te vinden in het vormen van netwerken met het bedrijfsleven, moet er een betere begeleiding komen van jonge werknemers en zij-instromers en moet er meer gefocust worden op het behoud van oudere werknemers.  Dat laatste blijkt uit de cijfers al het geval te zijn. De gemiddelde uittreedleeftijd is de afgelopen periode fors gestegen. Door Anita van Velzen wordt dat aangeduid als het zelf regulerend vermogen van de hogescholen. Eventuele voorziene tekorten worden voor de korte termijn door medewerkers zelf opgelost. De deelnemers aan de workshop zijn het eens met de conclusie uit de Arbeidsmarktmonitor 2009 dat de crisis voor het hbo mogelijk een geluk bij een ongeluk is. Er wordt sneller gekozen voor meer baanzekerheid bij de overheid of onderwijs.   

De kracht van het hbo

De workshops lopen ten einde. Tijd voor een gezamenlijke afsluiting onder het genot van een borrel en een knisperend haardvuur. Dagvoorzitter Judith de Bruijn is benieuwd naar wat mensen ‘ontdekt’ hebben. Of ze nog steeds ‘niet bang’ zijn voor de toekomst? De meeste deelnemers blijven de toekomst positief tegemoet zien. Een aantal geeft aan wel ‘zuiniger’ te willen zijn op het personeel dat ze hebben. En meer aandacht te willen besteden aan strategisch denken en handelen in personeelsbeleid. Als groot voordeel komt de kracht van het hbo uit de bus. Dat zit ‘m vooral in het flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, zowel qua opleidingen als qua personeelsbeleid. Uiteraard zijn er altijd punten ter verbetering: ‘Beter aanspreken van jongeren’, ‘gebruik maken van andere wervingskanalen’, ‘slagvaardiger worden’ en ‘beter inspelen op de nieuwe generatie’. Het laatste woord is aan Zestor-bestuurder Adri Verburg. Hij prijst de hogescholen om hun betrokkenheid en de wil om er sámen iets van te maken.

Presentatie gemist?

Kon u er niet bij zijn of heeft u een workshop gemist? Download hier de presentaties:

Categorie

  • Bijeenkomsten

Datum

nov
2

Nummer

8

Tijd

23:00

Plaats

zal worden aangekondigd

Reguliere prijs

vrij

Organiseerders

Zestor

Registratie

Voor dit evenement is geen registratie noodzakelijk.


Terug naar overzicht

Share | PrintRSS