Dag van de uitwisseling: Kwaliteit van het Onderwijs

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Dag van de Kennisuitwisseling. Het hoofdthema van dit jaar is: ‘Kwaliteit van het Onderwijs’. Op donderdag 1 november bent u vanaf 09.30 uur van harte welkom in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Deze mooie locatie ligt op loopafstand van Den Haag CS.

Tijdens deze dag staat de vraag centraal hoe de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het hbo te verhogen en te investeren in de professionalisering van medewerkers. Dit vraagt om innovatie en out of the box denken. Laat u inspireren tijdens de Dag van de Kennisuitwisseling.

Plenair gedeelte

In de ochtend verzorgt Aukje Nauta een inleiding over de ontwikkeling naar nieuwe arbeidsrelaties. Er zijn steeds meer zzp’ers en ‘hybride arbeidsrelaties’ waarin mensen werknemer en ondernemer tegelijk zijn. In haar inleiding geeft Nauta aan dat vooral rondom de inzetbaarheid van medewerkers doorbraken nodig zijn. Zowel op de werkvloer als tussen sociale partners. Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar Employability in werkrelaties aan de UvA en sinds 1 april 2012 plaatsvervangend kroonlid bij de SER.

Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter gaat Willem Eikelenboom, adviseur Twynstra Gudde, met de deelnemers in gesprek over de verhoging van het kwalificatieniveau van hbo-docenten. Een mooi streven, maar een streven met een gevaarlijke keerzijde.

In de middag deelt Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, zijn ervaringen over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Terpstra vertelt over de stormachtige ontwikkelingen die Hogeschool Inholland heeft doorgemaakt en hoe de medewerkers met elkaar uit deze crisis komen.

Parallelsessies

Naast het plenaire programma vinden drie parallelsessies plaats. U kunt zelf kiezen welke sessie het beste bij u aansluit. U krijgt volop de mogelijkheid om ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen. Hier vindt u een overzicht van alle sessies.
NB: Parallelsessie F is helaas wegens omstandigheden komen te vervallen. 

Voor wie?

Tijdens de dag van de uitwisseling worden HRM’ers, beleidsadviseurs, MR-leden, faculteitsdirecteuren, leidinggevenden, vakbondsbestuurders en andere geïnteresseerden uit het hbo, ervaringen en handvatten aangeboden. 

Schrijf u nu in!

U kunt zich hiernaast aanmelden voor de Dag van de Uitwisseling. Hier kunt u ook aangeven welke sessies u wilt volgen. Na aanmelding ontvangt u een definitief programma en een routebeschrijving. De sluitingsdatum voor inschrijven voor deze dag is 23 oktober 2012.

Kosten

Er zijn géén kosten verbonden aan deelname aan deze dag. Uiteraard geldt wel de verplichting dat u na inschrijving en ontvangst van de bevestiging de bijeenkomst bijwoont. Bij niet (of niet tijdig) afmelden worden de gemaakte kosten per deelnemer in rekening gebracht. Wel kunt u een vervanger sturen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Heintzbergen–Willems, telefoon 070 312 26 36, e-mail: Willems@zestor.nl.


Terug naar overzicht

Aanmelden niet meer mogelijk

U kunt zich helaas niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst.

Share | PrintRSS