Themabijeenkomst Arbocatalogus hbo

Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst over de Arbocatalogus hbo.

Datum: Dinsdag 30 oktober 2012
Tijd: 9.30 uur tot 13.00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Mammomi, Voor Clarenburg 7 te Utrecht

In 2010 is de Arbocatalogus hbo via een eigen website gelanceerd (www.arbocatalogushbo.nl). De arbeidsinspectie heeft deze 1e fase van de Arbocatalogus (op het onderdeel agressie en geweld na) positief getoetst en hiermee is deze maatgevend geworden voor de hbo-sector.

De Arbocatalogus hbo is destijds opgezet volgens een groeimodel, wat wil zeggen dat na de eerste fase aan de uitbouw en verdieping van de thema’s wordt gewerkt. In de afgelopen periode zijn deze aanpassingen voorgelegd aan en ingestemd door de paritaire Klankbordgroep Arbocatalogus. Deze onderwerpen zullen na goedkeuring door cao-partijen worden opgenomen in de Arbocalogus hbo. Aanpassingen in het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit worden ook, zodra de aanpassingen van kracht zijn, opgenomen in de Arbocatalogus hbo. 

Op dinsdag 30 oktober komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Josephine Engels, lector Arbeid & Gezondheid, zal ingaan op de wettelijke verplichtingen voor arbobeleid
  • Wat zijn nieuwe onderwerpen in de 2e fase van de Arbocatalogus hbo en de  ‘goede praktijkvoorbeelden’?
  • Hoe kan de Arbocatalogus hbo (nog) gebruiksvriendelijker worden gemaakt?
  • Welke onderwerpen dienen zich aan voor de volgende (3e ) fase?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is met name bestemd voor Arbo coördinatoren, HR-adviseurs, beleidsadviseurs en vakbondsbestuurders. Maar andere geïnteresseerden uit het hbo zijn ook van harte welkom.

Schrijf u nu in!

U kunt zich hiernaast inschrijven voor deze bijeenkomst. Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging, met een definitief programma en routebeschrijving.

Kosten

Er zijn géén kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomst. Uiteraard rekenen wij, na aanmelding, wel op uw komst.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Müjde, telefoon 070-3122180.


Terug naar overzicht

Aanmelden niet meer mogelijk

U kunt zich helaas niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst.

Share | PrintRSS