Kennisnetwerken

Netwerken is 'in'! Tien jaar geleden werd het woord nauwelijks gebruikt; nu ligt het op ieders lippen. Overal worden netwerkorganisaties opgericht, zowel in het bedrijfsleven als door maatschappelijke organisaties.

Een bijzondere vorm van netwerken zijn kennisnetwerken. Professionals met gemeenschappelijke vraagstukken delen hun kennis met elkaar en zoeken naar oplossingen. Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden.

Zestor heeft de volgende kennisnetwerken ingesteld die zich richten op de thema’s:

Rondom deze thema’s worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld voor onderzoek en instrumenten. Innovatieve aanpakken en oplossingen worden onderzocht en geïntroduceerd. Eigen projecten kunnen worden getoetst bij collega’s van andere hogescholen en implementatie strategieën kunnen worden gedeeld. Door samen te werken ontstaat een overzicht van vergelijkbare initiatieven en worden de mogelijkheden om contacten te leggen buiten de eigen hogeschool vergroot.

Sluit u aan

Bent u binnen een hogeschool werkzaam op een van de thema’s? Sluit u zich dan aan bij dat kennisnetwerk. Aanmelding en meer informatie kan via info@zestor.nl. Wel graag vermelden bij welk netwerk u zich wilt aansluiten.

Share | PrintRSS