Verzuim in het hbo

Inzicht in verzuimcijfers is een belangrijk middel bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Met verzuimcijfers kan beleid worden ontwikkeld, oorzaken worden opgespoord en gerichte verbeteringsacties worden ingezet.

Om hogescholen “op maat” te ondersteunen bij hun verzuimbeleid heeft Zestor een sector specifieke registratietool ontwikkeld. Het is een digitaal instrument dat kan worden ingezet om verzuimcijfers te vergelijken met de branche (benchmark) en om verzuimgegevens te registreren. Het biedt heldere en overzichtelijke rapportages.

Met een persoonlijke toegangscode komt u bij de gegevens van uw hogeschool, en bij de invulvelden. Zo worden de gegevens vertrouwelijk gehouden en alleen zichtbaar gemaakt voor de contactpersoon binnen de hogeschool.

Verzuimcijfers hbo 2014

Het gemiddelde ziekteverzuim in het hbo over 2014 is 4,19%. Hiermee vertoont het een lichte stijging ten opzichte van 2013 (4.12%). Het verzuimpercentage voor de gehele sector onderwijs ligt 0.7% hoger en komt uit op 4,9%. Aan hogescholen is gevraagd hun verzuimgegevens door middel van een webapplicatie in te voeren. Hier hebben 34 hogescholen gevolg aan gegeven. Dit komt neer op een respons van 92%.

In de Verzuimpaper hbo vindt u een analyse van de verzuimcijfers over 2014.

  

Verzuimnormberekenaar hbo

Zestor biedt hbo-brede verzuimanalyses en geeft hogescholen de gelegenheid met behulp van de Verzuimnormberekenaar hbo beleidstargets te berekenen en referentiecijfers in te zetten als stuurinformatie. De normberekenaar stelt u in staat targets te berekenen voor uw hogeschool.
Lees verder

Login gebruikers

Voer uw emailadres en wachtwoord hier in om in te loggen.

Inloggen
Share | PrintRSS