Kennisnetwerk Gezondheidsbeleid

Binnen veel hogescholen zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van gezondheidbeleid en vitaliteit. Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op dit thema te ondersteunen, is in 2012 herstart met het kennisnetwerk Gezondheidsbeleid.

Wilt u meer informatie en/of zich aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op Ali Müjde via Mujde@zestor.nl.

Share | PrintRSS