Gezondheidsbeleid

Voor een duurzame inzetbaarheid van de medewerker is niet alleen het investeren op scholing en deskundigheid van belang maar ook op zijn gezondheid. In het hbo hebben werkgevers een toenemende oog voor een pro-actief gezondheidsbeleid op de hogescholen. Belangrijke aanjager is hierbij de collectieve verzekering voor de arbeidsgerelateerde zorg.

Vanuit het fonds is in 2006 gestart met het ondersteunen van hogescholen bij het realiseren van een gezond en inspirerend werkklimaat voor hun medewerkers.

Stimuleringsregeling Maatwerk in werkbeleving

Ter ondersteuning van de hogescholen bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers is de stimuleringsregeling 'Maatwerk in werkbeleving' ontwikkeld. Deze stimuleringsregeling richt zich op maatwerkprojecten binnen hogescholen, die gericht zijn op het terugdringen van de ervaren werkdruk.
Lees verder 

Evaluatie Stimuleringsregeling Gezondheidsbeleid

In de periode juli tot en met september 2012 heeft Arbo Vitale, op verzoek van Zestor, de Stimuleringsregeling Gezondheidsbeleid geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is het dossier bestudeerd en is er een enquête gehouden onder de deelnemende hogescholen en uitvoerende adviseurs.
Lees verder

Arbo Praktijkboek

Veilig en gezond je werk kunnen doen is het onbetwiste recht van iedere medewerker. Maar hóe een hogeschool aan die wettelijke bepalingen voldoet, dat is aan elke hogeschool zelf. Zestor heeft de goede oplossingen en– praktijken van hogescholen verzameld en gebundeld in een Arbo Praktijkboek voor het hbo.
Downloaden (pdf, 1.0 MB)

Leefstijl wordt werkstijl

De hectische wereld van vandaag stelt hoge eisen. Balansverstoringen liggen voortdurend op de loer. Een leefstijltraining helpt met het krijgen van inzicht in het eigen doen en laten en hier de balans in te vinden tussen werk en privé. In onderstaande documentaire ervaren P&O-ers van hogescholen wat een leefstijltraining inhoudt en kan bieden. Hogescholen kunnen de dvd (kosteloos) via de e-mail aanvragen.

Share | PrintRSS