Startende docenten in het hbo

In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor zijn nu en in de nabije toekomst veel nieuwe docenten nodig. Niet alleen de vergrijzing, ook de behoefte aan docenten met praktijkkennis en –ervaring is voor de instellingen een belangrijke reden om mensen uit het werkveld in dienst te nemen.

Deze uit de beroepspraktijk afkomstige nieuwe docenten hebben een zeer divers arbeidsverleden en veelal geen ervaring in het onderwijs. Het opleiden en begeleiden van deze starters tot bekwame en ervaren docenten is noodzakelijk voor een kwalitatief goede personeelsvoorziening. Dat is belangrijk voor het onderwijspersoneel, en ook voor de kwaliteit van het onderwijs.

Startende docenten

Om te voorkomen dat deze startende docenten binnen redelijk korte tijd weer de onderwijssector verlaten en om de professionalisering van deze groep docenten te versterken, heeft het IVA Beleidsonderzoek en Advies een onderzoek uitgevoerd naar professionaliseringsbehoeften van nieuwe docenten in de sector. Dit project vond plaats in opdracht van Zestor en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in de publicatie Startende docenten.

Uitwisseling met de beroepspraktijk

In 2009 is er onderzoek gedaan naar de uitwisseling van kennis en personeel tussen het hbo en het bedrijfsleven. Concreet daarbij was de vraag hoe deze uitwisseling bijdraagt aan de verhoging van de professionele kwaliteit van de docent. In het onderzoeksrapport Hogeschool en Bedrijf staan de resultaten uit dit onderzoek, met ook een uitwerking van acht casesstudies.
Downloaden (pfd-bestand, 2.0 MB)

Didactische cursussen voor hbo-docenten

Deze brochure biedt een overzicht waarmee de hogeschool of de (startende) docent een geschikte didactische cursus kan selecteren. Bent u benieuwd hoe andere hogescholen het onderwerp benaderen? Laat u dan inspireren door de praktijkvoorbeelden in de drie interviews.
Lees verder

Share | PrintRSS