Startende docenten in het hbo

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de professionele ondersteuning van startende docenten. Deze docenten worden binnen hogescholen toegerust op hun docentschap door introductiecursussen en het volgen van verplichte didactische cursussen. Ondanks deze ondersteuning blijken de startende docenten niet altijd tevreden over de opvang en hebben ze meer en/of andersoortige ondersteuning nodig.

Hogescholen weten nieuwe docenten niet altijd goed aan zich te binden en/of bieden na verloop van tijd geen vast contract, waardoor deze docenten vertrekken. Maar wat is er precies aan de hand en waarom lukt het niet om jonge en/of nieuwe docenten vast te houden? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen en behoeftes?

Missie: Vliegende start

Eenderde van de docenten die van baan verandert, vertrekt binnen drie jaar bij de hogeschool. De startperiode van een nieuwe docent wordt als een zware periode gezien en startende docenten ervaren lang niet altijd de ondersteuning waaraan zij behoefte hebben. Dat kan beter. Daarom ondersteunt Zestor hogescholen om nieuwe docenten een vliegende start te geven.
Lees verder

----------------------------------- eerdere activiteiten van Zestor ------------------------------

Uitwisseling met de beroepspraktijk

In 2009 is er onderzoek gedaan naar de uitwisseling van kennis en personeel tussen het hbo en het bedrijfsleven. Concreet daarbij was de vraag hoe deze uitwisseling bijdraagt aan de verhoging van de professionele kwaliteit van de docent. In het onderzoeksrapport Hogeschool en Bedrijf staan de resultaten uit dit onderzoek, met ook een uitwerking van acht casesstudies.
Downloaden (pfd-bestand, 2.0 MB)

Startende docenten

In 2006 heeft het IVA Beleidsonderzoek en Advies een onderzoek uitgevoerd naar professionaliseringsbehoeften van nieuwe docenten in de sector. Dit project vond plaats in opdracht van Zestor en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in de publicatie Startende docenten

Share | PrintRSS