Arbeidsmarktmonitor

Eens in de twee jaar laat Zestor een arbeidsmarktmonitor opstellen die de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel schetst.

De monitor biedt antwoord op vragen als:

  • Hoe groot is de in- en uitstroom van personeel in het hbo? Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?
  • Hoeveel mensen in het hbo werken in deeltijd? Hoeveel mensen hebben twee banen?
  • Hoe is de leeftijdsopbouw van het zittend personeel? Welk deel van het personeel is docent? Welk deel van de docenten heeft een masteropleiding afgerond?
  • Waarom verlaten mensen het hbo weer? Wat zijn push- en pull-factoren?   

 

Update Arbeidsmarktmonitor

De rapportage ‘Update Arbeidsmarktmonitor; deelrapportage 2015’ bevat een gedeeltelijke actualisatie van de arbeidsmarktmonitor 2014. Een tussentijdse update was nodig omdat het verschijnen van de monitor niet meer parallel liep met een belangrijk onderliggend onderzoek. De update is geen volledige arbeidsmarktmonitor.
De volgende volledige arbeidsmarktmonitor wordt verwacht rond de zomer van 2017.

 

Arbeidsmarktmonitor 2014 -  ‘Van baan naar loopbaan’

De arbeidsmarktmonitor 2014 schetst de actuele stand van zaken op de arbeidsmarkt van hogescholen, evenals de te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. De titel 'Van baan naar loopbaan' verwijst onder meer naar de noodzaak voor hogescholen om personeel inzetbaar te houden en naar de afspraken in de cao op het gebied van professionalisering van medewerkers.
Lees meer

U kunt de publicatie hier downloaden:

 

Essay Cok Vrooman (SCP) ter begeleiding van de arbeidsmarktmonitor 2014

Tegelijk met de arbeidsmarktmonitor is een bespiegeling van de heer Cok Vrooman, hoofd sector Arbeid en Publieke Voorzieningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), verschenen. De heer Vrooman kijkt hierin naar de thema’s en ontwikkelingen die spelen in het onderwijs richting 2025. Hij confronteert de thema’s uit de strategische discussie van de Vereniging Hogescholen met het beeld van de arbeidsmarkt van en voor het hbo in de huidige tijd. Zijn beschouwing is na te lezen in het essay:

 

Eerdere versies van de Arbeidsmarktmonitor

De monitor voorziet de cao-tafel en hogescholen van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van personeel in het hbo. Daarnaast is de analyse bedoeld om hogescholen te faciliteren bij het beantwoorden en oplossen van hun vraagstukken en knelpunten.

Share | PrintRSS