Arbeidsmarktmonitor

Op het terrein van de arbeidsmarkt staat er de hogescholen het nodige te wachten. In de komende jaren wordt de babyboomgeneratie 65 jaar en verlaat de arbeidsmarkt. In een in april 2010 gepubliceerde verkenning ‘De grote uittocht’ geven het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de werkgevers- en de samenwerkende bonden bij overheid en onderwijs gezamenlijk aan dat het moeilijk gaat worden om voldoende geschikte mensen te vinden. Daarnaast is er sprake van een ontgroening en er dienen zich nieuwe generaties aan op de arbeidsmarkt. In dat verband is het goed om te monitoren hoe de dynamiek op de arbeidsmarkt in het hbo eruit ziet.

Arbeidsmarktmonitor 2012 - De docent centraal

De informatie uit de arbeidsmarktmonitor 2012 gaat in op de context van de arbeidsmarkt van het hbo. De monitor heeft als subtitel ’De docent centraal’ en bestaat uit drie delen. Allereerst gaat het in op de context van de arbeidsmarkt van het hbo. Nieuw ten opzichte van voorgaande edities is dat deze monitor niet alleen ingaat op ontwikkelingen op de hbo arbeidsmarkt en in de studentenpopulatie, maar ook op ontwikkelingen van de algemene arbeidsmarkt. Het tweede deel van de monitor gaat specifiek in op de arbeidsmarkt van het hbo en het personeelsbestand. Het derde deel van de monitor bevat een analyse van de belangrijkste uitdagingen voor de hbo sector. Ook bevat het een overzicht van mogelijkheden om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
Downloaden (pdf-bestand, 3.0 MB) 

Een nieuw licht op de zaak - Arbeidsmarktmonitor 2009

De Arbeidsmarktmonitor 'Een nieuw licht op de zaak’ geeft informatie over ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van zowel de studentenpopulatie als het personeelsbestand van het hbo en analyseert de match hiertussen. Nieuw in deze monitor is de informatie over sectorale en regionale verschillen.
Downloaden (pfd-bestand, 2.0 MB)

Zwaar weer op komst - Arbeidsmarktmonitor 2007

In juni 2007 is de Arbeidsmarktmonitor  ‘Zwaar weer op komst’ voor personeel in het hbo opgeleverd. In deze monitor wordt verslag gedaan van de stand van zaken van de arbeidsmarkt in de hbo-sector over de periode 2003 – 2006. Dit is de tweede arbeidsmarktmonitor die zich specifiek richt op de hogescholen. De eerste monitor verscheen in 2003.

Downloaden (pfd-bestand, 3 MB)

Voldoende personeel voor hogescholen? - Arbeidsmarktmonitor 2003

In deze monitor worden, over de periode 1997-2002, de generieke ontwikkelingen op werkgelegenheid, vergrijzing en ontgroening, flexibiliteit van de arbeidsmarkt, mobiliteit en de positie van mannen en vrouwen beschreven.
Downloaden (pdf-bestand, 245 kB)

Share | PrintRSS