Arbeidsmarktmonitor

Eens in de twee jaar laat Zestor een arbeidsmarktmonitor opstellen die de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel schetst.

De monitor biedt antwoord op vragen als:

  • Hoe groot is de in- en uitstroom van personeel in het hbo? Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?
  • Hoeveel mensen in het hbo werken in deeltijd? Hoeveel mensen hebben twee banen?
  • Hoe is de leeftijdsopbouw van het zittend personeel? Welk deel van het personeel is docent? Welk deel van de docenten heeft een masteropleiding afgerond?
  • Waarom verlaten mensen het hbo weer? Wat zijn push- en pull-factoren?  

Arbeidsmarktmonitor 2014 -  ‘Van baan naar loopbaan’

Op 2 oktober 2014 verschijnt de meest recente arbeidsmarktmonitor hbo. De titel 'Van baan naar loopbaan' verwijst onder meer naar de noodzaak voor hogescholen om personeel inzetbaar te houden en naar de afspraken in de cao op het gebied van professionalisering van medewerkers.

U kunt de publicatie vanaf 2 oktober hier downloaden.

Eerdere versies van de Arbeidsmarktmonitor

De monitor voorziet de cao-tafel en hogescholen van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van personeel in het hbo. Daarnaast is de analyse bedoeld om hogescholen te faciliteren bij het beantwoorden en oplossen van hun vraagstukken en knelpunten.

Share | PrintRSS