« Terug

Open ochtend Masterclass HR(D): Veranderen en ontwikkelen, de strategische rol van HR(D)

Trends en ontwikkelingen op het gebied van organisatieontwikkeling volgen elkaar snel op. Hogescholen gaan daar op verschillende manieren mee om. Je rol als strategisch partner vanuit HR(D) verandert daarmee ook. Tijdens deze open ochtend van de Masterclass HR(D) gaat Tonnie van der Zouwen in op de diversiteit aan veranderstrategieën en hoe deze bijdragen aan het verandervermogen van de organisatie. We praten er deze ochtend niet alleen over, we ervaren het ook zelf in de interactieve werkvorm 'World Café'.

 

Programma
 


09.30 - 09.45 uur     Opening


09.45 - 12.30 uur    Veranderen en ontwikkelen, de strategische rol van HR(D)

HR(D) professionals spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van verandervermogen en eigenaarschap in de organisatie. In co-creatie met interne en externe stakeholders ontwikkelt HR(D) hierop een visie en strategie. Hoe kun je daar vervolgens in de praktijk vorm aan geven? Wat zijn de werkzame principes daarin? Hoe combineer je daarbij top-down kaderstelling met samen iets handen en voeten geven in de praktijk? Deze ochtend gaan we in op de diversiteit aan veranderstrategieën. We praten niet alleen over die principes, we ervaren ze ook zelf in de interactieve werkvorm ‘World Café’.

Door wie?

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM (Master of Change Management) is lector Sustainable Working & Organising aan Avans hogeschool en daarnaast zelfstandig organisatieadviseur.

Tonnie is gespecialiseerd in het betrekken van mensen bij organisatieverandering. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar succesfactoren en duurzame effecten van werken met het hele systeem van belanghebbenden. In haar werk met professionals en studenten verbindt ze theorie en praktijk met elkaar. Ze schrijft daarover het boek ‘Actieonderzoek doen, een routewijzer voor studenten en professionals’ dat in het najaar van 2018 verschijnt bij BOOM uitgevers. 


12.30 - 13.30 uur     Netwerklunch


 

Voor wie?

Veranderen wordt met name succesvol als meerdere stakeholders daarbij betrokken zijn. We nodigen daarom naast HR(D) professionals ook leidinggevenden, studenten en andere ondersteuners van harte uit om mee te praten over anders organiseren en co-creatie van verandering in de praktijk.

Deelname is uitsluitend bestemd voor eigen medewerkers en studenten van hogescholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 18 juni 2018. Voor degenen die dat aangeven, staat een lunch klaar aan het eind van de ochtend.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gertrud Lemmens (070 312 21 76), lemmens@zestor.nl.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: