« Terug

Banenafspraak en quotumregeling

Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben hogescholen niet stilgezeten met het realiseren van banen voor medewerkers met een beperking. Hogescholen hebben in korte tijd meer dan een verdubbeling van aantallen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting in de sector. Toch blijft er nog veel werk aan de winkel, ook voor hogescholen. De overheid heeft haar doelstelling ten aanzien van de banenregeling niet gerealiseerd en per januari 2018 is de quotumregeling officieel van kracht geworden. In deze bijeenkomst stellen we je op de hoogte van de laatste stand van zaken en kijken we naar hoe werkgever en werkzoekenden met een beperking elkaar beter kunnen vinden. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

 

Programma

09:30 - Ontvangst met koffie/thee
09:45 - Welkom
     Erna Luijendijk, projectadviseur Zestor
10:00 - Toelichting op de landelijke stand van zaken banenafspraak en quotumregeling
     Ad de Ruijter, adviseur realisatie banenafspraak Overheid en Onderwijs
10:30 - Het ontsluiten van kandidaten via VSO-scholen, een toelichting op het project ingeschakeld?
     Marieke Mulder, de Normaalste Zaak
11.00 - Samenwerking in de regio
     Leonie Kersten, adviseur participatiewet en Mariska de Wit, WSP Nijmegen
11:30 - Uitwisseling ervaringen tussen hogescholen
     Hoe gaat het met de banenafspraak binnen de hogeschool? Waar lopen hogescholen tegenaan?
     Hoe lossen ze dit op?
12:15 - Afsluiting met broodje

 

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor dit onderwerp.

Aanmelden

Dat kan via de knop 'aanmelden' bovenaan deze pagina. Na afloop staat er een broodje klaar. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en het definitieve programma. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Na aanmelding gaan we wel uit van je komst. 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erna Luijendijk (070 3122 636), luijendijk@zestor.nl.
 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: